Markens Legesenter
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen!

 
Nyheter
Resept- og timebestilling via nett
Vi har oppdatert journalsystemet og da vil ikke resept- og timebestilling via denne hjemmesiden ikke være tilgjengelig lengre. 

Bestillinger kan nå gjøres via www.besøklegen.no, velg Markens legesenter.
Alle pasienter som ønsker å benytte denne siden må først ta kontakt med oss
slik at vi kan opprette bruker og gi et engangspassord. Passord må endres
etter første innlogging.

Det vil fortsatt være mulig å bestille via mailen til sekretærene som er
post@markens.nhn.no.

OBS! Vi har fått en del tilbakemeldinger om at siden ikke fungerer helt som den skal. Dersom
du får problemer kan du bestille via mailen til sekretærene.


Timebok på laboratoriet hver dag!
Vi har nå økt bemanningen og har satt opp timebok på laboratoriet hver dag! Ta kontakt via denne hjemmesiden (timebestilling), mail, telefon eller oppmøte for timebestilling på laboratoriet.


Fornye resept?
Vi ønsker at alle pasienter som har muligheten benytter seg av våre nettjenester
for time- og reseptbestillinger. Vi ønsker minst mulig ventetid på telefonen og dere kan da
hjelpe oss ved å bruke nettjenestene.

I tvil om du har fler hentinger igjen på resepten? logg deg inn på
www.mineresepter.no